E-Defter

E-Devlet Uygulamaları

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti Mikro tarafından sağla...

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti Mikro tarafından sağlanmaktadır.

My E-Defter Özellikleri, Avantajları, Kullanım şekilleri

My E-Defter Avantajları

  1. e-Fatura kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.
  2. Tüzel kişi mükellflerin 397 sıra no'lu vergi usül kanununun genel tebliğinde yer alan berlirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.
  3. Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.
  4. İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
  5. Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usül kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kİmler Yararlanabilir?

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter'den yararlanabilir.

Nasıl Saklanır?

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti e-Mikro tarafından sağlanmaktadır.

Demo Talebi için Tıklayın.