Eko Ticari

Ekonomik Seri

MİKRO - EKONOMİK TİCARİ

 
Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde işletmeniz için tasarlanmış bir programdır.

EKONOMİK TİCARİ gelişmiş bir ticari otomasyon olmanın yanı sıra, fiyat avantajı ile bir ticari yazılımı ilk kez kullanan ya da ihtiya&c...

MİKRO - EKONOMİK TİCARİ

 
Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde işletmeniz için tasarlanmış bir programdır.

EKONOMİK TİCARİ gelişmiş bir ticari otomasyon olmanın yanı sıra, fiyat avantajı ile bir ticari yazılımı ilk kez kullanan ya da ihtiyaçları sınırlı işletmeler için ideal bir çözüm.
Tamamen Windows uyumlu EKONOMİK TİCARİ ile pek çok MS Office araçlarını da kolaylıkla kullanabileceksiniz. Ürettiğiniz raporları hiçbir ek işlem yapmadan kolaylıkla Excel ya da Word formatına çevirebilecek, bunları kendi istediğiniz biçimde değişik raporlar alabileceksiniz.
EKONOMİK TİCARİ kolay anlaşılır, kolay kullanılır olması ile gerçek bir kullanıcı dostudur. Programın tüm alanlarından ulaşabileceğiniz yardım menüleri ile ihtiyaç duyduğunuz zaman program içinden yardım alabileceksiniz.

Stok: Bu modülde yer alan kartlar alanından stok kartları detaylı olarak tanımlanabilir föyler ile stok hareketleri incelenebilir. Evraklar alanında ise irsaliyeler, faturalar ve irsaliyeli faturalar bulunmaktadır. Bu alandan tüm müşteri ve satıcılar için toptan ve /veya perakende satış ve iade seçimli irsaliye, fatura ya da irsaliyeli faturalar düzenlenebilir. Stok modülünde raporlar ve analizler alanından ise; Detaylı ya da detaysız seçimli olarak son giriş hareket değerleri ile değerleme stok, Eksiye düşen stok, Genel stok hareket, Özet dosyadan miktarsal stok ve ortalama devir hızı, Genel amaçlı hareket ve envanter, Miktarsal stok ve ortalama devir hızı, İade detaylı miktarsal stok, Genel amaçlı maliyet analizi, Detaylı maliyet analizi, Stok ya da müşteri satış dağılım analizi raporları alınabilir. Listeler alanından ise; Stok kartları, irsaliyeler ve faturalar evrak ya da tarih detaylı olarak dökülebilir.

Hizmet: Hizmet menüsü; kartlar, evraklar, raporlar ve listeler alanından oluşur. Kartlar alanından hizmet tipleri tanıtılabilir ve föyler ile hareketler incelenebilir. Evraklar alanında yer alan faturalar alanından tüm müşteri ve satıcılara; Açık ve kapalı olmak üzere müşterilere hizmet satış ve iade alış, satıcılardan yine açık ve kapalı olmak üzere iade ve alınan masraf faturalarının girişi yapılabilir. Hizmet menüsünün raporlar alanından; Genel amaçlı hizmet durum, Hizmet hareket, Standart hizmet hesap ekstresi, Genel amaçlı hesaplar durum, Genel amaçlı hesaplar hareket, Standart genel amaçlı hesap ekstresi dökümleri alınabilir. Listeler alanından ise; Fihristler, Detaylı veya detaysız seçimli kesilen ve gelen faturalar, tarih ve numara seçimli olarak dökülebilir.

Satın alma: Satın alma işlemleri ayrı bir modülden izlenebilir. Kartlar alanından satıcı firmalar tanımlanabilir, adres ve yetkili bilgileri girilebilir. Satıcı firma hareket föyü ile arzu edilirse kriter de verilerek satıcı firmaların hareketleri tek bir evrakta incelenebilir. Kısa yol tuşları kullanılarak föyde yer alan evrakların detaylarına ya da muhasebe kodlarına kadar ulaşılabilir. Evraklar alanında yer alan irsaliye, fatura veya irsaliyeli faturalar alanlarından toptan ve perakende olmak üzere; alış, iade veya giriş faturaları düzenlenebilir. Raporlar ve analizler alanından; Satıcı bakiye durum, Satıcı hareket, Günlük hareket dökümleri alınabilir. Listeler alanından ise; Satıcılar ile ilgili fihrist ve etiket dökümleri alınabilir.

Satış : Föyler ile tüm müşterilerin hareketleri evrak detaylarına kadar inilerek incelenebilir. Tüm toptan ve/veya perakende fatura, irsaliye ve irsaliyeli faturalar, satış ya da iade detaylı olmak üzere düzenlenebilir. Müşteri raporlar ve analizlerinden; Müşteri bakiye durumu, hareketleri veya hareket görmeyen müşteriler dökülebilir. Listeler alanından ise; Müşteri fihristleri, irsaliyeleri ve faturaları detaylı ya da detaysız seçimli olarak dökülebilir.

Finans : Finans modülü ile tüm banka, kasa, tahsilat ve ödeme işlemleri düzenlenebilir. Finans modülünün kartlar alanından; banka ve kasalar tanımlanabilir ve föyler ile detaylı olarak incelenebilir. Çek ve senetlerin giriş ve çıkış işlemleri düzenlenebilir. Evraklar alanından ise; Müşteri ve satıcı tahsilat makbuzları, Normal, iade ve karşılıksız çek bordroları, Normal iade ve protestolu senet bordroları, Gelen havaleler, Portföydeki çek-senet (karşılıksız ya da karşılıklı) için nakit tahsilatları gerçekleştirilebilir. Bunun yanından ödeme işlemleri alanından; Müşteri veya satıcı tediye makbuzları, Normal, iade ve karşılıksız olmak üzere çek çıkış ve senet bordroları, Giden havale, çek karşılığı nakit ödeme, senet karşılığı nakit ödeme ve kasa ödeme fişi hazırlanabilir. Yine bu alandan borç ve alacak dekontları hazırlanabilir, Para yatırma ve çekme işlenebilir, Takas ya da teminata çek–senet çıkışları gerçekleştirilebilir. Raporlar ve analizler alanından ise; Yapılacak tahsilat ve tediyelere ilişkin dökümler alınabilir. Kasa ve çek–senetler ile ilgili detaylı raporlar alınabilir. Listeler alanından tahsilat–tediye makbuzları, borç alacak virman dekontları, senet–çek çıkış bordroları dökümleri alınabilir.
 

Demo Talebi İçin Tıklayın.