Mikro Müşavir


Mikro Müşavir

Ücretsiz Demo Talebi için Tıklayın!

Mikro Müşavir

Mikro Müşavir ile Tüm Muhasebe Süreçlerinizi Güvenle Takip Edin.

Mikro Müşavir ile genel muhasebeden personele, işletme defterinden amortisman takibine kadar tüm muhasebe işlemlerinizi tek bir program üzerinden kolaylıkla yürütebilirsiniz.

Mikro Müşavir, muhasebe, personel, işletme esasına göre;

 • Muhasebe Yönetimi
 • Sabit Kıymetler Yönetimi
 • Enflasyon Muhasebesi (IAS-29 ve SPK Uyumlu)
 • Mükellefler için Stok Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Konsolide İşlemler
 • Bildirge, beyanname, yazışma ve genel amaçlı programlar ile tüm ihtiyaçlarınıza kapsamlı çözümler sunar.

Mikro Müşavir; serbest muhasebecilerin, mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin ihtiyaç duydukları optik okuyucuya özel beyanname dökümlerini, yeminli mali müşavir çalışma kağıtlarını, dilekçe ve rapor örneklerini kullanıma hazır olarak sunar, zamanınız da size kalır.

Bir bakışta Mikro Müşavir

 • Elektronik beyannameler sayesinde e-Devlet uygulamalarına kolaylıkla geçebilirsiniz,
 • Defter Beyan Sistemi Entegrasyonu ile mükelleflerinizin serbest meslek kayıtlarını sisteme gönderip defter ve beyannameleri oluşturulabilirsiniz,
 • Sabit Kıymetler Yönetimi ile tüm demirbaşlarınızı tanımlayabilir, zimmet yerlerini belirleyebilir; programda hazır gelen faydalı ömür tanımları ile amortisman hesaplamasını tek tuşla yapabilirsiniz.
Mikro Müşavir'i Neden Kiralamalısınız?
 • Yazılımınızın mevzuata uygun, en güncel sürüm ve versiyonunu ek bedel ödemeden kullanmak.
 • İş süreçlerinizi en güncel iş yapış modelleriyle yönetmek.
 • Daha etkin bir fayda ve maliyet hesabı (yıllık olarak ödenen bedel üzerinden şirketteki toplam kullanıcıya göre kişi başı ve aylık maliyet kolayca hesaplanabilir)
 • Yazılım bedeline tek seferde katlanmak yerine yıllara bölerek ödeme kolaylığı.
 • Üst versiyonlara ücretsiz olarak geçiş olanağı.
 • Vergisel avantajlar.


Mikro müşavir, mali müşavir, muhasebe yönetimi, finans yönetimi,